Máme toho spoustu :-)

Energetická liga

Jak snížit náš dopad na životní prostředí? Jak udělat naše podnikání energeticky úspornější? Jak se stát “zelenější” bankou? Například i tím, že poskytneme naše data studentům a univerzitám, které nám pomohou na dané otázky odpovědět.

Úzce spolupracujeme s Českým vysokým učením technickým (ČVUT), především s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov a Fakultou strojní. Spolupracujeme ale také se zahraničními univerzitami, například s milánskou POLIMI, s níž jsme realizovali projekt věnovaný využití matematické optimalizace pro analýzu nastavení smluvních parametrů velkoodběrů elektřiny.

S kým spolupracujeme?

  • podílíme se na výzkumných projektech ČVUT
  • naše data jsou podkladem pro diplomové a bakalářské práce
  • naše spolupráce jde přes hranice - milánská POLIMI a dánská DTU
     

Za rok 2016 jsme se opět stali také GEEN Zelenou bankou, ocenění vyhlásily ve druhém ročníku servery bankovnipoplatky.com a vstricnabanka.cz.

Energetická liga

Snižujeme spotřebu energií a podporujeme rozvoj chytrých technologií nejenom do měst. 
Podporujeme chytrá řešení s ohledem na naše životní prostředí.

Rozvíjíme opatření a činnosti, které jsou zaměřeny zejména na snižování spotřeby energií (elektřina, teplo, plyn, voda). Nad rámec zákonných povinností dlouhodobě věnujeme významnou pozornost aktivitám, které zmírňují dopad jejich činností na životní prostředí. A právě za to jsme se roce 2015 stali historicky první držitelkou ocenění Zelená banka, kterou nám udělily servery www.vstricnabanka.cz a www.bankovnipoplatky.com v úvodním ročníku soutěže GEEN Zelená banka.

Více než tři čtvrtiny elektrické energie spotřebované v ČS pochází z obnovitelných zdrojů. Zaměřili jsme se i na snížení spotřeby energie v pobočkové síti a vytvořili projekt Energetická liga, který v rámci webové aplikace na Intranetu poskytuje všem zaměstnancům informace o spotřebách energií ve všech našich objektech a vytváří žebříček s pořadím spotřeby elektřiny jako nejnáročnější energetické disciplíny.

Od r. 2015 pilotujeme provoz elektromobilů a podporujeme dojíždění do práce na kolech, proto jsme zbudovali několik parkovacích zón pro kola,
tzv. koláren. Dlouhodobě třídíme odpad a od roku 2013 používáme pouze recyklovaný papír, jehož proces výroby je certifikován dle ISO 9001 a 14001 a splňuje kritéria Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Používaný papír rovněž získal certifikát Blue Angel.

V roce 2015 byla dokončena implementace nového systému Facility Managementu umožňující digitalizaci pasportizaci budov a technologií, technické správy budov, úklidů a nakládání s odpady, objektové a provozní dokumentace vč. ENE a EN auditů, podporu mobilních platforem, reportingu a sdílení informací. Od roku 2015 byly rovněž kompletně digitalizovány procesy evidence a správy majetku.

Created by studio loudmark