Máme toho spoustu :-)

Grantový program

Aby poslední dny člověka, který se ocitl na konci své cesty, byly důstojné a pokojné, se snaží mimo jiné pražský mobilní hospic Cesta domů. Na nákup zdravotnického materiálu a léků pro umírající získal i grant naší Nadace České spořitelny. O grant pro neziskovku může zažádat kdokoli z našich klientů či zaměstnanců.

“Nad postelí visely paní Štěpánce šišaté obrázky pravnoučat a vnoučat a mušličky od moře, vedle postele stál její hnědý hrneček, peřiny měla růžové pruhaté,” popisuje jeden z mnoha příběhů Martina Špinková, spoluzakladatelka hospice Cesta domů.

“Od ranních hodin bylo zřejmé, že se konec jejího života blíží. Ztěžka dýchala a zdálo se, že ruch dětí, které se přicházely loučit, vůbec nevnímá, oči má zavřené. V jednu chvíli se nad ní naklonil syn a řekl jí, že děkuje, že byla hodnou a dobrou maminkou, že měli díky ní krásné dětství. Říkal to úplně prostě, ale bylo to dojemné, poslední slovíčka dospělého pána, který byl náhle malým klukem. Paní Štěpánka se ani nepohnula, ale přece to slyšela: najednou se jí z koutku oka vykutálela jedna slzička. Za hodinu a půl pak vydechla jemně a zvolna naposledy. Až do konce byla se svou rodinu doma,” říká Martina.

Nadace České spořitelny ve svém grantovém programu ročně rozdělí dva miliony korun. Ročně tak díky aktivní roli zaměstnanců a klientů banky přispěje na zhruba třicítku projektů různých neziskovek.

Grantové programy Nadace České spořitelny

V ČR žije zhruba 13 tisíc lidí s tzv. mentálním postižením v ústavech, mnohdy v neosobním, nemocničním prostředí. Nejsou tam spokojeni. Přitom nevědí, že mají právo žít v přirozeném prostředí, protože vláda se zavázala jim poskytnout podporu tam, kde si zvolí žít.

“Považuji za důležité, aby lidé s postižením byli součástí společnosti a měli možnost žít vlastní život,” říká Eva, která se stala garantkou projektu organizace Quip a získala 70 000 Kč z Grantového programu Nadace České spořitelny pro jeho naplnění. “Cením si, že Quip pomáhá konkrétním lidem a vzdělává profesionály, aby uměli lidem pomoci žít v běžné společnosti,” dodává.

Jaké byly grantové programy v roce 2016?

  • 41 žádostí klientů o grant
  • 15 podpořených projektů klientů
  • 9 podpořených projektů zaměstnanců
  • rozděleny bylo téměř 2 miliony korun celkem
     

Nadace České spořitelny cílí na posílení dovedností a samostatnosti lidí s mentálním postižením, usiluje o zbourání stereotypů ve vnímání těchto lidí a o jejich reálnou inkluzi. Vedle podpory mentálně handicapovaných dospělých podporuje aktivní a důstojné stáří a léčbu a prevenci drogové závislosti. Spolu se sesterskou Nadací Depositum Bonum se zaměřuje zejména na vývoj a podporu systémových inovací v podnikání a ve vzdělávání.

 

Grantové programy ČS

Stojí na okraji společnosti jako s cejchem na těle, přesto si zaslouží naši pozornost. Prostřednictvím grantů podporujeme dobré nápady neziskových organizací pomáhajících lidem s mentálním postižením, seniorům a drogově závislým.

Co mohou mít společného starý mlýn a hospodářství v Ledci z přelomu 19. a 20. století a nezisková organizace? Pomoc lidem s postižením. Organizace Ledovec si dala za cíl zrekonstruovat za pomoci dobrovolníků mlýn a postupně ho i celé hospodářství oživit, aby mohl sloužit jako turistický cíl, který bude nabízet mlýnské technologie a ukázky tradičních hospodářských činností za přispění práce lidí s duševním onemocněním anebo mentálním postižením. Na jeho obnovu získali i grant Nadace České Spořitelny.

Od roku 2009 mohou zaměstnanci požádat i grant pro neziskovou organizaci, ve které dlouhodobě působí v roli dobrovolníka. Zaměření ve organizace musí být v souladu se strategií NČS. V roce 2015 jsme podpořili 13 zaměstnaneckých projektů v celkové hodnotě 1 milion korun. Od roku 2013 jsme grantový program rozšířili i pro klienty, kteří mohou požádat o grant pro svou neziskovou organizaci. Minulý rok jsme podpořili 15 projektů ve výši 1 milion korun.
 

Nadace České spořitelny
Jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací

V roce 2015 jsme podpořili 26 našich partnerských organizací celkovou částkou 15 081 794 Kč, další 2 miliony Kč jsme rozdělili ve dvou grantových programech. Za 14 let svého působení přispěla Nadace České spořitelny (NČS) na pomoc české společnosti více než 217 milionů Kč.

Zaměřujeme na tři ohrožené skupiny společnosti:

Aktivní život seniorů
V roce 2050 budou jednu třetinu Česka tvořit lidé starší 65 let. Usilujme spolu o to, aby senioři zůstávali co nejdéle doma, v kruhu své rodiny a v prostředí, které mají rádi. Provázíme seniory podzimem života tak, aby jejich stáří plynulo důstojně.

Podpořili jsme grantem v roce 2015 Dny paměti. Česká alzheimerovská společnost díky němu uskutečnila bezplatné “měření paměti” pro lidi, který mají problémy s pamětí a nenalezli pomoc u svého praktického lékaře.

Prevence a léčba drogové závislosti
Podporujeme zajišťování a rozvoj služeb v prevenci a léčbě drogových závislostí od svého vzniku. Od začátku spolupracujeme s nejuznávanějšími organizacemi, které dosáhly za více než dvacet let svého působení v oblasti drogových závislostí výsledků srovnatelných s vyspělými evropskými zeměmi.

Organizaci Darmoděj v Jeseníku jsme dali grant na nákup hospodářské mechanizace a zvířat, protože v jejich doléčovacím centru jsou bývalí uživatelé drog, kteří pečují o hospodářská zvířata, pěstují zeleninu, byliny a věnují se dalším činnostem, které jim napomáhají získat a udržet pracovní návyky.

Péče o lidi s mentálním postižením
Mezi námi žije 300 tisíc lidí s mentálním postižením. Jsou stálou součástí naší společnosti. Není důvod je nevidět nebo je přezírat. Náš postoj k nim je až příliš často poznamenán předsudky, neznalostí či obavami. Oni sami ale nestojí o soucit a rozhodně nechtějí být zavíráni do ústavů. Chtějí žít jako ostatní lidé: ve společnosti, ve své rodině, chtějí rozhodovat o svém volném čase. Působíme na společnost, aby se uměla “těm druhým” otevřít.

Díky grantu budou moci klienti organizace Dobromysl s mentálním postižením využívat muzikoterapii, hipoterapii, arterapii, canisterapii, rehabilitaci a další aktivity vedené speciálním pedagogem. Nezisková organizace poskytuje profesionální sociální služby lidem se zdravotním postižením.  

„Během roku 2015 jsme v poskytování terapií v rámci sociálních služeb pro osoby s mentálním i fyzickým postižením udělali veliký krok dopředu a můžeme rovněž říci, že jsme výrazně rozšířili možnosti lidí s handicapem v oblasti smysluplného trávení času. Díky pobytům s terapiemi – do nichž spadá i v rámci projektu realizovaný pobyt s canisterapií – navíc umožňujeme pečujícím osobám odpočinout si a relaxovat,” zhodnotila organizace Dobromysl.

Created by studio loudmark