Máme toho spoustu :-)

Hudba

Troufáme si nechávat v naší společnosti výrazné stopy. Jedním z našich výrazných otisků je Rudolfinum, které jsme národu věnovali před mnoha lety. Dnes je sídlem České filharmonie, našeho partnera. V portfoliu podpory mimořádných hudebních zážitků máme ale mnohem více počinů.

Naše propojení s Českou filharmonií není náhodné. Všimněte si ve výzdobě budovy, kde Filharmonie sídlí, četných včel a úlů, symbolů spořitelen. Díky našemu partnerství s Českou filharmonií nabízíme dnešním návštěvníkům Rudolfina mimořádné hudební zážitky. Společně také rozvíjíme programy pro děti, které jim hravou a zábavnou formou otevírají cestu k tzv. klasické hudbě.

Smetanova Litomyšl patří k největším festivalům klasické hudby a my ho podporujeme od roku 1992. V roce 2012 jsme se stali jeho generálním partnerem a od roku 2017 nově i patronem Smetanova víkendu s Českou spořitelnou. Víkendový program, určený zejména rodinám s dětmi, nabízí kromě koncertů i pohádky, soutěže a je přístupný všem zdarma.

Colours of Ostrava je multižánrový mezinárodní hudební festival každoročně pořádaný v Ostravě. Od svého vzniku v roce 2002 se významně rozrostl a v současnosti nabízí návštěvníkům pestrý čtyřdenní program na různých scénách rozmístěných v areálu Dolních Vítkovic. Jsme jeho generálním partnerem festivalu a od roku 2017 jsme také partnerem Meltingpotu, diskusní platformy, která je nedílnou součástí festivalu.

Metronome festival se od roku 2016 zabydlel na pražském výstavišti v Holešovicích a zaujal nejen Pražany. Multižánrový festival podporujeme od jeho prvního ročníku.

Bejbypankový festival Kefír je mezinárodní festival pro rodiče a děti pod širým nebem, zaměřený na výrazné kulturní projekty a počiny napříč žánry z domova i ze světa. Jeho jedinečnost spočívá v zapojení diváků s cílem vyvolání touhy po zábavě a tvůrčím procesu, kterou má každý člověk v sobě.

 

Heuréka

Krokují, hrají autobus, poznávají dědu Lesoně a přitom se učí matematiku - to je Hejného metoda, která si získává oblibu dětí u nás i v zahraničí. Metodu dlouhodobě podporuje Nadace Depositum Bonum, která je mladší sestrou naší Nadace České spořitelny.

Hejného metoda nestaví na suchých poučkách, ale učí děti chápat matematiku v souvislostech prostřednictvím aktivit a her. Například krokováním se seznamují se sčítáním a odečítáním. Díky hře autobus se učí pracovat a vyvozovat z matematické tabulky.

Pamatujete si na přetahovanou? Kdo má podle vás větší sílu - tři myši, anebo kočka s myší? Řešením hádanky je děda Lesoň. Díky němu se děti seznamují s číslem jako veličinou, počítají s ikonami a získávají zkušenosti s řešením rovnic. Jednoduše řečeno - s dědou Lesoněm používá dítě základní ekvivalentní úpravy rovnic.

Hejného metoda v roce 2016 v číslech:

 • více než 300 seminářů po celé ČR
 • 32 letních škol
 • 7 velkých konferencí
 • 5500 účastníků z celé ČR
   

Projekty nadace jsou ale mnohem širší. Česká spořitelna založila Nadaci Depositum Bonum v roce 2012, aby podpořila českou společnost v oblasti vědy a výzkumu, vývoje a vzdělávání. Do základního jmění věnovala nevyzvednuté peníze z anonymních vkladních knížek, aby je vrátila zpět do české společnosti. Díky tomu se se základním jměním ve výši 1,233 miliard korun stala největší firemní nadací v České republice. V roce 2017 do nadace převedla zbylou částku, celkem tak darovala 1,662 miliard korun.
Nadace se zaměřuje zejména na rozvoj institucionálního vzdělání v České republice s důrazem na rozvoj učitelské profese. Jejím hlavním projektem je Elixír do škol a již počtvrté pořádá v roce 2017 konferenci Elixír do škol pro téměř 200 učitelů (nejen) fyziky z celé republiky. Fyzika zajímavě, aktivně a na základě experimentů - to je vedle Elixíru i vzdělávací iniciativa Heuréka, kterou nadace podporuje. V minulém roce spustila nadace s partnery nový projekt Učitel naživo - unikátní jednoletý výcvik studentů s intenzivní praxí na školách.

 

Heuréka

Fyzika na vlastní kůži a netradičně - to si dala za cíl Nadace Depositum Bonum, která dlouhodobě podporuje vzdělání přírodovědných a technických oborů tak, aby děti měli radost z poznání.

Nadaci Depositum Bonum založila v roce 2012 Česká spořitelna, aby pečovala o mimořádný výnos ze zrušených anonymních vkladních knížek. Poslání Nadace Depositum Bonum je podporovat vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických oborů a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Nadace usiluje o systémová a dlouhodobá řešení. Cílem je vytváření příkladů dobré praxe a jejich následné sdílení s veřejností.

Elixír do škol
Někdy stačí velmi málo, aby se zažehla dětská zvídavost. Cílem projektu Elixír do škol je oživit hodiny přírodovědeckých a technických oborů a prosadit zábavnou, přesto kvalitní a praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. Například zajímavý pokus, který nechá učitel vyzkoušet děti na vlastní kůži rozvíjí přirozenou zvídavost dětí. Ve 21 Regionálních centrech po celé České republice Nadace DB každý měsíc pod vedením zkušených pedagogů pořádá setkání pro učitele fyziky, aby společně sdíleli své zkušenosti z výuky, nové nápady, inspirace. V každém centru je také k dispozici balíček učebních pomůcek, například jde o měřící sondy, USB mikroskopy či model parního stroje, a vše si mohou učitelé zdarma půjčit do svých hodin. V květnu 2015 jsme uspořádali druhý ročník třídenní konference, jíž se zúčastnilo více než 170 pedagogů a pro něž bylo připraveno na 40 dílen a přednášek.

Rok 2015 v číslech:

 • 21 Regionálních center
 • Měsíčně se schází 250 učitel
 • 538 učitelů si za školní rok 2014/2015 půjčilo vyučovací pomůcky
 • 98 % účastníků program hodnotí jako vynikající nebo velmi dobrý
 • 85 % učitelů uvedlo, že se v centrech inspirují a nápady využívají ve své výuce

 

Heuréka
Fyzika zajímavě, aktivně a na základě experimentů - to je vzdělávací iniciativa Heuréka. Komunita Heuréky nyní zahrnuje na dvě stovky aktivních učitelů fyziky, je široce známá a ceněná v komunitě pracovníků v oblasti fyzikálního vzdělávání a je oceňována i na mezinárodní úrovni. Díky podpoře Nadace Depositum Bonum se dále rozvíjí metodika projektu Heuréka. Finanční podpora Heuréce umožňuje pořádat cykly víkendových seminářů, na kterých se noví učitelé seznamují s heuristickými metodami výuky.

Rok 2015 v číslech:

 • 10 seminářů (víkendové i celosemestrální kurzy)
 • celostátní konference pro 120 učitelů

 

Nadace Depositum Bonum podporuje metodu výuky matematiky H-Mat podle profesora Hejného. Metoda se opírá o propracovaná didaktická prostředí a učitele, který v ní má roli průvodce a moderátora diskuzí dětí o řešení úloh. Nadace dlouhodobě finančně podporuje vyškolení lektorů a rozvoj vzdělávacích materiálů včetně učebnic.

Kam teče voda, když spláchnu? Proč nespadne most? Proč světlo v pokoji svítí? otázky, které pokládá Malá technická univerzita dětem, abych v nich vzbudila přirozenou zvídavost a připravila je je pro budoucí hodiny matematiky nebo fyzika na základních školách.

Nadace DB je dlouhodobým partnerem soutěže Eurorebus pro děti ze základní a středních škol, která umožňuje dětem zábavnou formou otestovat své znalosti. V roce 2015 se do soutěže zapojilo 1 500 tříd, dohromady pro ně vzniklo 2 000 testů a do finále se probojovalo 800 dětí. Nadace finančně podpořila vznik nové populárně-naučné knihy o fyzice s názvem Rande s fyzikou, které se do v roce 2015 prodalo na 4 500 kusů.

Created by studio loudmark