Máme toho spoustu :-)

Centrum sociálních služeb Tloskov

Středočeský kraj
Dárkové předměty
Centrum služeb Tloskov nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci. Jeho klienti ve chráněné dílně vytvářejí dárkové předměty.

Organizace nabízí alternativní domov, denní či poradenské služby, dále odlehčení osobám, které trvale pečují o své blízké s mentálním postižením, tím, že se o jejich zdravotně postiženého člena rodiny dočasně postará a snaží se naplnit jeho potřeby a přání stejně, jako tak činí jeho nejbližší. Usiluje o to, aby služby byly kontinuální – tj., aby byla možnost návaznosti péče o našeho klienta od nejútlejšího věku až po dospělost. Jejich práce směřuje k cíli, aby každý klient získával stále vyšší samostatnost v rámci svých možností a tím jeho závislost na okolí byla co možná nejnižší.

CSS Tloskov je začleněno v projektu „transformace sociálních služeb“, v rámci něhož nám jde především o humanizaci a zkvalitnění poskytovaných služeb, začlenění našich uživatelů do přirozeného prostředí a podporu rovných možností a příležitostí v oblasti jejich běžného života, s důrazem na posílení vlastní identity a rozhodování o sobě.

Ilustrační nabídka v pdf

Doprava a doba dodání

Individuální domluva

Fotogalerie

Kontakt

Centrum sociálních služeb Tloskov
257 56 Nevektov

www.tloskov.eu

Hana Charvátová

+420 736 630 860
+420 317 740 148

 

Created by studio loudmark