Máme toho spoustu :-)

Pomáháme dobrým myšlenkám

Napříč republikou máme uzavřená partnerství se 6 vysokými školami a univerzitami, s dalšími školami a jejich podnikatelskými inkubátory spolupracujeme. Organizujeme nebo jsme partnerem řady soutěží pro mladé a nabízíme jim nejedno uplatnění.

Jsme generálním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Hradec Králové, České zemědělské univerzity v Praze a partnerem Karlovy univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity J. A. Purkyně v Ústí nad Labem. Strategické partnerství jsme uzavřeli i s oborem Eurospráva na Vysoké škole báňské v Ostravě a fakultou Matematicko Fyzikální na Univerzitě Karlově. Studenti a pedagogové univerzit s námi spolupracují na řešení našich byznysových a inovačních projektů, naopak naši odborníci vedou ve školách workshopy a přednášky z různých oblastí.

Podnikatelské inkubátory
Chtějí začít podnikat, ale chybí jim dostatek financí nebo zázemí. S námi se mohou opřít o inkubátory, které na vysokých školách podporujeme:  xPORT na VŠE, Point One na ČZU a ICUK na UJEP. Nebo mohou zkusit další akcelerátory, u nichž jsme i my - Social Impact Award nebo Impact First. K otázkám podnikání pro mladé jsme také vytvořili minisérii podcastů

Praktické projekty
Pracovat na projektech Spořitelně na míru mohou v podnikatelském inkubátoru nebo ve své školní práci. Poznají naše prostředí, budou spolupracovat s našimi experty, a pokud budou mít opravdu dobrý nápad, třeba se domluvíme na další spolupráci.

Aliance pro mladé
Spolu s dalšími firmami odkrýváme mladým taje práce (nejen) v korporaci, ať už prostřednicvím programu Big Step, nebo dalšími aktivitami.

Absolvenský program 
Mají hotovou školu a nevědí, kam dál. Mohou zkusit náš placený roční Absolventský program, který nabízí perfektní spojení profesního vzdělání a rozvoje s prací na projektech, které hýbou bankou.

Ambasadorský program
Ambasadorský program je unikátní program šitý na míru studentům, od proma, přes výběrové řízení až po celý průběh roční stáže. Studenti pro nás v prvním semestru zpracují reálné zadání, co například mladí čtou (pro externí komunikaci), jak nalákat studenty do univerzitní pobočky v Hradci Králové (marketing), nebo na jaké benefity mladí slyší (HR - odměňování). 
V druhém semestru se z týmu stážistů stane projektový tým, kde si studenti rozdělí role od projektového manažera, přes tvůrce online a offline proma, po zástupce HR. V tomto týmu studenti vytvoří program pro své nástupce - nové ambasadory, které vybíráme vždy začátkem akademického roku. Ambasadoři jsou nám také prodlouženou rukou na partnerských univerzitách a pomáhají nám tak mapovat studentské prostředí a jejich potřeby. Díky tomu můžeme být studentům zase o krok blíže a pomalu, ale jistě z nich dělat naše fanoušky.

Aktuální informace sledujete na našem facebooku Pomáháme dobrým myšlenkám.

 

Peníze

Víte, kolik stojí chleba? Nebo nová Škoda Octavia? Už jste si někdy někde půjčili peníze, protože jste zjistili, že vaše kapsa už je prázdná? Umíte vysvětlit, co je to hypotéka? I na to jsme se ptali dětí a mladých.

Sebevědomí mladým v hospodaření s penězi nechybí. Podle průzkumu finanční gramotnosti dětí ve věku 12-25 let, kterého si všimla i média, až  50 % dospívajících do 15 let podle sebe s nimi umí hospodařit. Pozitivní ale je, že se zvýšila touha po finančním vzdělání a vzrostla také role školy.

iPhone 6, litr benzínu Natural 95 nebo dvoulitrová láhev Coca-Coca, to jsou ceny, které znají. Na opačném konci skončila znalost dospívajících například u chleba, vejce anebo ceny týdenního pobytu v penzionu na horách v ČR. Finanční gramotnost je ale vyšší u těch, kteří prošli našimi finančními programy Finanční svoboda a interaktivní on-line hra Tajuplná cesta.

Finanční gramotnost je důležitým tématem i Nadace Erste. Proto v pátek 28. října oficiálně spustila ve vídeňské centrále Erste Group unikátní interaktivní projekt Erste Financial Life Park (FLiP), který má zábavou formou přivést mladé k zájmu o oblasti financí. FLiP přináší mladým informace prostřednictvím moderních technologií a to na ploše 1500 m2.

Jaký byl finanční průzkum v číslech?

 • Až 50 % mladých lidí do 15 let se domnívá, že umí hospodařit s penězi, oproti předchozímu průzkumu z roku 2013 se výsledek mírně zvýšil.
 • U dětí ve věku 12-14 let se zvýšila motivace po vzdělání ve finanční gramotnosti.
 • Informací k financím mají mladí dle průzkumu dostatek.
 • Hlavním zdrojem finanční gramotnosti zůstávají rodiče, s přibývajícím věkem ale jejich míra klesá a stoupá zájem o další zdroje informací.
 • Naopak mladí lidé nad dvacet let považují za seriózní zdroj informací banku a její poradce.
 • Sociální sítě hrají ve věku 15-17 let větší roli než u starších ve věku 24-25 let. U mladších dokonce vliv sociálních sítí vzrostl.
 • Naopak média, konkrétně noviny, zažínají útlum, jejich vliv jako zdroj informací se zmenšil.
   

Pomocné lano nabízíme těm, kteří se dostali do finanční tísně. A aby se do ní nemuseli dostat, dlouhodobě podporujeme vzdělávání finanční gramotnosti. Poradna při finanční tísni je nestátní, obecně prospěšná nezisková organizace na poskytování profesionální pomoci lidem v oblasti spravování financí a lidem ve finanční krizi. Vznikla v roce 2007 a Česká spořitelna, spolu se Sdružením českých spotřebitelů, byly jejími prvními zakladateli.

Poradna při finanční tísni v číslech:

 • 9 710 nových klientů
 • 284 hodin strávených na lince
 • 1 090 zpracovaných žádostí na oddlužení
 • 809 klientů průměrně za měsíc

Poradna při finanční tísni

Pomocné lano nabízíme těm, kteří se dostali do finanční tísně. A aby se do ní nemuseli dostat, dlouhodobě podporujeme vzdělávání finanční gramotnosti.

Poradna při finanční tísni je nestátní, obecně prospěšná nezisková organizace na poskytování profesionální pomoci lidem v oblasti spravování financí a lidem ve finanční krizi. Vznikla v roce 2007 a Česká spořitelna, spolu se Sdružením českých spotřebitelů byly jejími prvními zakladateli. Na nákladech spojených s poskytováním přímé služby lidem v nouzi se podílí rovněž ČMSS, ČSOB, KB, RB, Stavební spořitelna ČS, UniCredit bank, HomeCredit, nadace Erste Stiftung, Fakulta podnikohospodářská VŠE.

Čísla:

 • V roce 2015 měla poradna 11 129 nových klientů a zpracovala 1 422 návrhů na oddlužení - osobní bankrot.
 • V roce 2014 bylo v ČR evidováno přes 800 tisíc exekucí.
 • V roce 2015 evidovali pracovníci poradny 10 559  hovorů na bezplatnou zelenou linku. Celkový počet obsloužených klientů za dobu trvání poradny je k 31.1.2016 úctyhodných 84 420.
 • Z celkového počtu exekucí tvoří ženy 55%, muži 45%.
 • Nejčastěji postihne exekuce klienty ve věku 31 - 40 let.
 • Za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou třeba pokuty dopravnímu podniku nebo městským policistům, poplatky obcím za svoz odpadků či penále zdravotním pojišťovnám.


Kontakty:
Web: www.financnitisen.cz
Tel.: 222 922 240, 800 722 722 (bezplatná zelená linka, v provozu každé pondělí)
Email: poradna@financnitisen.cz

Finanční gramotnost

Podporujeme finanční gramotnost, proto jsme nechali uspořádal průzkum na dané téma. Úroveň finanční gramotností v České republice se za poslední tři roky výrazně nezměnila, roste s věkem, nejlepší je v produktivním věku a se stářím opět klesá. Za poslední tři roky výrazně klesl počet lidí, kteří by bez příjmu vydrželi financovat domácnost déle než tři měsíce. Finanční gramotnost neroste ani neklesá. Nejohroženější skupinou jsou lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy. Tito přitom nemají o vzdělání zájem. Čím méně mladí o financích vědí, tím také cítí menší potřebu vzdělávat se. Ve věku 18 - 25 let celé dvě třetiny mají zkušenosti s půjčkou. Pětina lidí řeší nepříznivou situaci, téměř polovina nepokryje z rezerv období ani 3 měsíců. Za hlavní zdroj informací považují lidi ve svém okolí a banku. Lidé s vyšším vzděláním i příjmem se radí s finančním poradcem, sáhnou po denním tisku nebo si přečtou článek na internetu. Největší mezery lidé pociťují v oblasti investování, hypoték, půjček a úvěrů. Poradit potřebují mladí ve věku 15-19 let, s nižším příjmem a bez VŠ vzdělání. Téměř 40 % lidí by nepotřebovalo poradit v žádné oblasti.

Finanční svoboda

Součástí komplexního výukového programu Dnešní finanční svět je i interaktivní hra Finanční svoboda. Jedná se o jedinečný didaktický nástroj k výuce finančních témat, který se opírá o zážitkovou formu. Díky simulaci reálných situací se děti učí základní principy finančního hospodaření srozumitelnou a stravitelnou formou. V roce 2015 se s námi do Finanční svobody zapojilo více než 101 škol po celé České republice. Díky velkému zájmu a oblibě hry se tak zvýšila finanční gramotnost již na 233 školách.

Největší přínos: získal jsem profesionálně vystavěný, didakticky podnětný materiál, který - věřím - představí problematiku osobních financí studentům zajímavým způsobem. Do vysoké míry za mě řeší otázku motivace (ve výuce ekonomie občas problém). Samotný workshop - velmi příjemný lektor, vynikající atmosféra, stojí za to ho absolvovat.“ Martin Puskely, Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Orlová

Základním stavebním materiálem programu Dnenšní finanční svět jsou stejnojmenné školních atlasy, které slouží k výuce finanční gramotnosti na základních a středních školách. Existují v tištěné i elektronické podobě. Součástí vzdělávacího programu je i nabídka workshopů pro učitele.

V březnu 2016 jsme přidali do naší nabídky vzdělávacích programů Tajuplnou cestu - online hru s prvky finanční gramotnosti.

Created by studio loudmark