Máme toho spoustu :-)

Rudolfinum

K 50. výročí svého založní vybudovala Spořitelna Česká vlastním nákladem Dům umělců Rudolfifnum. Praze podobné zařízení velmi citelně chybělo.

Majestátní budova Rudolfina byla od počátku koncipována jako víceúčelový dům múz, sídlo hudby, galerie a konzervatoře. Tato koncepce neměla v té době obdoby a iniciovala ji Böhmische Sparkasse (Česká spořitelna), nejstarší peněžní ústav na území Českého království, založený v roce 1825. Prestižní stavba - dílo architektů  Josefa Zítka a Josefa Schulze - vypovídala nejen o finančních možnostech Böhmische Sparkasse, ale i o jejím sebevědomí, odpovědnosti a přesvědčení o výsostné úloze umění.  
Po otevření v r. 1885 se Rudolfinum stalo sídlem Obrazárny, předchůdce Národní galerie, hudební konzervatoře a Uměleckoprůmyslového muzea. Se všemi uzavřela  Böhmische Sparkasse smlouvu o bezplatném užívání budovy, pokud budou sloužit svému účelu, tedy podpoře umění.
V lednu 1896 se Rudolfinum stalo svědkem historicky prvního koncertu České filharmonie. Dirigoval ho sám Antonín Dvořák. Uvedl na něm svou 3. slovanskou rapsodii As dur ve světové premiéře a v té době již světoznámou 9. symfonii Z Nového světa. Koncertní síň, kde se vše odehrálo nese Dvořákovo jméno…
Česká spořitelna stála jako mecenáš u samotného zrodu Rudolfina v r. 1885. Do Rudolfina se v roce 2015  vrací jako nový generální partner České filharmonie.

 

Reverse mentoring

Čím může junior obohatit seniorního pracovníka a co naopak můžete předat zkušený zaměstnanec čerstvému absolventovi? Mnoho! Sdílení mezigeneračních zkušeností totiž obohatí obě skupiny. Výjimkou není ani střet kultur.

“I signed up for the programme after my consultation with Jitka Hanáčková, where I first heard about it. I was still new in Česká Spořitelna and missed the network that I had built in Erste. The Reverse Mentoring programme seemed like a wonderful opportunity to meet more people from different areas of the bank. My mentor/mentee Petra was a great match, we discovered travelling as our common interest and exchanged stories and tips there, but Petra also has decades of experience in the banking industry in general and Česká Spořitelna in particular. She gave me the chance to learn about her job, but also helped me better understand the local company culture and maybe overcome it a bit (I feel like here there is more of a distance between the senior employees and their younger counterparts),” hodnotí Melanie, pro níž čeština není rodný jazyk.

K Melanii patřila Petra, která rovněž o reversním mentoringu mluví jen pozitivně. “Od programu jsem  neměla žádná velká očekávání. Jako jednoznačný přínos hodnotím možnost osobně se seznámit s novými lidmi. Naprostým sluníčkem pro mne byla Melanie, moje partačka. Díky programu objevíte i to, co vůbec nehledáte ani nečekáte,” říká Petra.

Obdobnou zkušenost má i Anna, která do programu šla s tím, že se od mladých kolegů naučí dovednosti především s IT technikou. Na oplátku předávala několikaleté zkušenosti a znalosti banky. “Pomáhala jsem svým mentorům v prvním roce v bance najít pracoviště, kde nejlépe uplatní své pracovní dovednosti. Ačkoliv dnešní mladí při studiu pracují, většinou je zaměstnání a nároky s ním spojené zaskočí,” přiznává Anna.

 

Reverse mentoring

Ceníme si životních i profesních zkušeností našich starších kolegů. Zároveň víme, jaké nápady mohou mít mladí lidé. Proto jsme se rozhodli obě skupiny propojit a vzájemně obohatit.

Přibližujeme generaci zaměstnanců pod 30 let a nad 50 let pomocí tzv. reverse mentoringu. Do pilotního ročníku reverse mentoringu Moudrá sova, který jsme odstartovali v roce 2015, se zapojilo 9 moudrých sov (zaměstnanci 50+) a 7 juniorů (zaměstnanci 30-).

„Bylo skvělé poznat lidi z jiných koutů banky a učit se od zkušených kolegů. Právě tyto kontakty a předávání zkušenosti považuji za největší přínos,” zhodnotil jeden z účastníků.

„Největším přínosem je potkat lidi, kteří v rámci ČS dělají úplně něco jiného než já. V případě řešení problému se na věc dokážou podívat z jiného úhlu pohledu. Kolikrát i člověku otevře oči, když slyší co se řeší v jiné části banky.”

Otázka stárnutí populace a s tím související age management se týká každého z nás. Jen málo společností je však na nadcházející situaci na trhu práce připraveno. Máme 136 aktivních zaměstnanců, kteří přesluhují = jsou již v důchodovém věku. Máme 268 zaměstnanců, kteří v ČS pracují více než 30 let. V roce 2015 bylo 6 párů mentor-mentee.

Created by studio loudmark