Máme toho spoustu :-)

Sport

Každý sportovní výkon si zaslouží uznání bez ohledu na výsledek. Proto podporujeme nejen vrcholové sportovní akce a organizace, ale zejména nám záleží na tom, aby si cestu k pohybu našly i děti. Sportovní týmy máme i ve vlastních řadách a naši zaměstnanci se z turnajů a utkání jen málokdy vracejí bez medaile.

Kolo pro život
Podporujeme nejpopulárnější cyklistické disciplíny již celých 24 let. Spolupráce s odvětvím cyklistiky začala v roce 1994, kdy jsme se stali generálním partnerem elitního týmu Česká spořitelna MTB Team. V roce 2000 odstartoval za naší podpory seriál závodů Kolo pro život a jsme jemu i jeho závodníkům věrni dodnes. Seriál nabízí mnoho aktivit pro rodiny s dětmi, které chceme podporovat.

Stopa pro život
Stopa pro život je zimní verzí seriálu Kolo pro život. Sedmý ročník populárního seriálu závodů v běhu na lyžích, který podporujeme, si mohou účastníci užít v pěti lokalitách od ledna do března. Stopa pro život je určena nejen aktivním profi běžkařům, ale nabízí také aktivity pro děti a celé rodiny.

Český atletický svaz
V průběhu více než století se čeští atleti pravidelně vepisovali do historie sportu. Sbírali olympijské vavříny, stávali se mistry světa a Evropy, posouvali hranice lidských možností. Česká atletická reprezentace patří stabilně mezi nejlepší v Evropě a my dlouhodobě podporujeme české atlety za cestou k jejich cílům, snům a vítězstvím. I fanoušek je součást týmu a společně vždy dokážeme více.

Český olympijský výbor a tým
Český olympijský výbor byl založen 18. května 1899 s cílem rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast sportovců České republiky na olympijských hrách. Pro roky 2016–2018 jsme se stali jeho oficiálním partnerem.

Sociální bankovnictví

Pomáhají tam, kde je to potřeba a často vykrývají bílá místa, která stát v sociálních službách plně nezajišťuje. Přesto bojují s financemi a mnohdy jsou závislé na dotacích a grantech. To jim neumožňuje dlouhodobě plánovat a rozvíjet se. Řeč je o neziskových organizacích. Aby se zbavily závislostí na dotačních programech, nabízíme jim fundraisingovou akademii FRIN, která je součástí sociálního bankovnictví.

S čím může neziskovkám akademie pomoci? Jeden příběh za všechny.

Voda pomáhá

Během akceleračního programu FRIN realizovala Diakonie Západ kvantitativní i kvalitativní průzkum, testovací “prodej” vod, aplikována byla metoda design thinking. Všechna testování potvrdila atraktivitu myšlenky: Voda pomáhá - napij se a pomáhej.

„Podle průzkumu by 70 % lidí na ulici za láhev přispělo minimálně 30 Kč, zjištění jsme následně ověřili - 31 % oslovených přispělo při testovacím prodeji,“ vysvětluje Libor Janíček, manažer vnějších vztahů Diakonie Západ.

A co třeba zjistili? Že mezi lidmi na ulici v Plzni je až 59 % potenciálních či stávajících dlouhodobých dárců, že lidé kladou při pouliční sbírce největší význam na informaci o následném toku a řádném využití finančních darů včetně možnosti kontroly (25 % respondentů), a že zhruba 20 % lidí na ulici dokáže od daru odradit nevhodný vzhled a chování dobrovolníků. Účel sbírky odrazuje až jako 5. důvod v pořadí. Díky tomu se odklonili od původního cíle získat maximum jednorázových darů během sbírkového dne ke snaze o dlouhodobý a hodnotný vztah s pravidelnými dárci.

Podívejte se na video.

Neziskovky patří do vyšší rizikové skupiny pro bankovní produkty. My to víme, proto pro ně máme speciální program sociálního bankovnictví, prostřednictvím kterého jim nabízíme individuální přístup. V něm jsme například pomohli překlenout období organizacím Vzájemné soužití nebo Smíšek, než dostanou schválené dotace.

Pomáháme neziskovkám a sociálním podnikům k udržitelnému podnikání rozvojovými programy. Jedním z nich prošel i Social Trade. Ocenění i dlouhodobou podporu, například i investiční úvěr na stavbu pivovaru, má od nás i Sdružení Neratov.

A co to pro ně konkrétně znamená? Podívejte se na videa.

 

Sociální bankovnictví

I podnikání může mít sociální přesah. Podnikatelským nápadům se sociálním přesahem pomáháme vystoupat po schodech k výšinám stabilních a fungujících projektům.  

Chceme vytvořit efektivní pomoc lidem ohroženým chudobou. Rádi bychom nabídli firmám a neziskovým organizacím se sociálním přesahem speciální péči, financování a pozornost, aby mohly dále růst a rozšiřovat své služby. Věříme, že tak můžeme - společně s nimi - pozitivně ovlivnit českou společnost.

Krok za krokem
Od září 2015 vznikl v naší bance tým sociálního bankovnictví. Hledá způsoby, jak postavit bankovní služby pro firmy a neziskovky se sociálním přesahem, které k nim dnes mají přístup omezený nebo dokonce žádný. Iniciativě sociálního bankovnictví se ve Skupině Erste věnuje nebo postupně bude věnovat každá země, máme shodné dlouhodobé cíle i shodný název Krok za krokem (Step by Step).

Cílem iniciativy je efektivní pomoc lidem ohroženým chudobou. Ve Spořitelně se chceme nejprve soustředit na firmy a neziskovky se sociálním přesahem. Chceme jim nabídnout speciální péči, financování a pozornost, aby mohly dále růst a rozšiřovat své služby. Věříme, že tak můžeme - společně s nimi - pozitivně ovlivnit českou společnost.

Social Impact Award
Péče o dceru s epileptickými záchvaty, zdravotní problémy vedoucí k předčasnému důchodů, péče o postiženého syna nebo dceru. To jsou příběhy žen ze sociálního podniku Ironing Ladies. Společnost, jíž iniciovali dva vysokoškolští studenti, dává práci sociálně znevýhodněným ženám, které jsou fixované na svůj domov, ale přesto mají chuť pracovat a být nezávislé. A za svůj sociální přesah získal podnik ocenění Social Impact Awards. Jejich spokojeným klientem je i místopředseda představenstva ČS Wolfgang Schopf.

Podporujeme mladé lidi s nápady na řešení společenských a environmentálních problémů podnikatelskou cestou, proto jsme se stali hlavním národním partnerem Social Impact Award. Soutěž vznikla v roce 2009 ve Vídni a dnes se kromě Rakouska a ČR koná v dalších 8 evropských zemích. Iniciátorem soutěže na regionální úrovni je Institut pro inovace a podnikání při Vysoké škole pro ekonomii a obchod ve Vídni, regionálním partnerem je Nadace ERSTE.

Impact First
Spolu se společností Impact HUB jsme v roce 2015 spustili nový akcelerátor Impact First. Tento bezplatný program je určený neziskovým organizacím, sociálním a společensky prospěšným podnikům i neformálním týmům. Díky sérii workshopů, finančnímu grantu a mentoringu mohou svůj projekt otestovat a svou energii, peníze a čas nasměrovat do aktivit, které mají pro budoucí fungování projektu opravdu smysl.

Vítězem prvního běhu IF se stal Social Trade, který zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané a sociálně vyloučené lidi na Kolínsku. “Social Trade má ze všech finalistů největší sociální zásah. Není to začínající projekt, který své podnikání teprve buduje, ale má za sebou již desítky lidí, jimž pomohl získat zaměstnání,” zhodnotil sociální podnik Radek Bedřich, člen týmu Sociálního bankovnictví ČS, který v porotě usedl.

Akademie sociálního podnikání ČS
Společensky odpovědné podnikání jsme podporovali ve spolupráci s Nadací VIA v Akademii sociálního podnikání ČS. Přihlásit se do ní mohly sociální podniky, které podnikaly minimálně jeden rok, a na oplátku získaly ekonomicko-manažerské vzdělání s praktickou pomocí. Komise vyhodnotila nejlepší podnikatelský plán a organizace získala 95 000 Kč. S ním v roce 2015 uspěla sociální firma Social Trade, která dává pracovní uplatnění lidem sociálně vyloučeným. Její hlavní činností jsou úklidové, demoliční, stavební a zahradnické práce včetně nárazové revitalizace veřejného prostoru s cílem zlepšit životní prostor města Kolína a okolí.  

Created by studio loudmark