Máme toho spoustu :-)

Vzdělávání

"U metody pana profesora Hejného vidíme důležitost nejen v její koncepci, ale hlavně v principech přesahujících pouhou matematiku a jejich propojení do dalších oborů. Velmi se nám líbí postup, při němž vše nevysvětluje sám učitel, nýbrž žák musí přemýšlet nad tím, jak má vyřešit zadaný úkol. Pro to jsme velmi rádi, že můžeme v naší nadaci podpořit tuto koncepci výuky, která mění přístup k dětem a učí děti logicky přemýšlet a smysluplně řešit problémy," říká Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Výuka matematiky podle metody profesora Hejného je jen jedním z projektů, které podporujeme. Věříme že prosperita naší země záleží na kvalitě vzdělání. Proto jsme v roce 2012 z nevyzvednutých vkladů anonymních vkladních knížek založili  , jejímž prostřednictvím usilujeme o změnu systému vzdělávání.
Elixír do škol je vlajkový projekt značky Nadace Depositum Bonum, jehož smyslem je podpořit výuku nejen technických a přírodovědných oborů na ZŠ a SŠ. Pedagogům pomáhá nejen zkvalitňovat výuku, zejména fyziky, ale vytváří komunitu motivovaných učitelů. Disponuje sítí 22 regionálních center napříč republikou. Od ledna 2018 funguje jako samostatná organizace, Elixír do škol, zapsaný ústav.
Matematiku podle prof. Hejného a H-mat, o.p.s. podporujeme od jejího samotného vzniku. Svými příspěvky jsme například umožnili vyškolení a další rozvoj lektorů, kteří odlektorovali již přes 900 seminářů, letních škol a konferencí. Vzdělávacích aktivit se zúčastnilo přes 10 000 především učitelů.
Učitel naživo je  770 hodinový výcvik pro budoucí učitele. S týmem expertů jsme jej pod značkou Nadace Depositum Bonum postavili na rozvoji osobnosti, kvalitních vztazích, roli učitele jako průvodce a na dlouhodobé praxi ve školách. Ročník kopíruje školní rok, v červnu 2017 jsme tak ukončili ten pilotní a v září 2017 spustili první řádný. Od ledna 2018 projekt funguje jako samostatná organizace, Učitel naživo, zapsaný ústav.

Úzce také spolupracujeme s vysokými školami (nalistujte si pod písmenem P). Podporujeme diskusní platformy šířící dobré myšlenky (nalistujte si pod T). A plně rozvíjíme program finační gramotnosti (nalistujte si pod F). 

 

Výtěžek charitativní sbírky

Zabruslit si pod Žižkovskou věží, povozit se na velbloudovi Akimovi nebo si vytvořit tříkrálovou korunku - i taková byla Tříkrálová sbírka 2017. Nezapomněli jsme na ni ani v regionech a koledovalo se také v řadě poboček.

Letošní sbírky se zúčastnilo na 60 tisíc dobrovolníků, především dětí ze škol, farností a skautských oddílů. Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou ČR jsme podpořili několika aktivitami po celé republice - nejenom zabruslit jste si s nejmenšími mohli pod Žižkovskou vězí, koledovali jsme i v pobočce v Mladé Boleslavi, Klatovech, Hradci Králové, Litoměřicích, Ostravě a na Pustevnách. Koledníky jsme uvítali také ve třech budovách centrály České spořitelny v Praze. A výtěžek celé sbírky byl i letos rekordní, pokořil hranici 100 milionů korun.

Nadace České spořitelny je totiž generálním partnerem Sbírky a pořádající Charity ČR. Její výtěžek navíc zdarma zpracovávají naše pobočky. Vedle Tříkrálové sbírky jsme také partnerem Srdíčkových dní a sbírky Bílá pastelka.

Pomáhají i naši zaměstnanci
Benefitový portál Cafeterie nabízí zaměstnancům řadu cestovních, kulturních a sportovních zážitků. Vedle toho mohou přispívat na tři charitativní projekty, loni je podpořili rekordní částkou 152 717 Kč.

Průměrně darovali 1 775 bodů na charitativní projekty, nejvyšší darovaná suma byla 16 400. Skoro dvojnásobnou částkou oproti předchozímu roku přispěli na krizovou linku Senior telefon provozující organizací Život 90, na rekonstrukci terapeutické a chráněné truhlářské dílny pro drogově závislé muže neziskové organizace BÉTEL a na modernizaci chráněného pracoviště pro lidi se zdravotním a mentálním postižením Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko v Litoměřicích.

To ale není všechno. Například charitativní Velikonoční jarmark přinesl letos kromě gurmánského zážitku ze zaměstnanci napečených dobrot také výtěžek z prodeje v celkové částce 23 328 Kč ve prospěch Dětského centra při Thomayerově nemocnic, kde jsou umístěny děti od malých miminek do šesti let. Jsou to děti odebrané z rodin nebo ty, o které se biologičtí rodiče nechtějí nebo nemohou starat a které zde čekají na svou náhradní rodinu. Ne vždy se dočkají.

 

Výtěžek charitativní sbírky

Podáváme pomocnou ruku charitativním sbírkám, peněžní dary veřejnosti u třech velkých sbírek bezplatně zpracováváme.

Jsme dlouhodobým partnerem Charity ČR, která pořádá Tříkrálovou sbírku. Výtěžek sbírky pro organizaci bezplatně zpracováváme. Obdobně spolupracujeme s Životem dětem na sbírce Srdíčkové dny a Bílou pastelkou.

Výtěžek Tříkrálové sbírky byl v roce 2015 na 89 mil. Kč, Bílá pastelka celkem 1,7 mil Kč a Srdíčkové dny se konají třikrát do roka, během zimních Srdíčkových dní se vybralo rekordních 20 mil. Kč.

Pomáhají i naši zaměstnanci
Zaměstnanci mohou podpořit vybrané charitativní projekty prostřednictvím programu zaměstnaneckých výhod Cafeterie. Celkem přispěli za 2 roky 155 440 Kč. Peníze putovaly na péči drogově závislých mladistvých a matek (SANANIM, o.s.), terapeutické dílny pro duševně postižené (organizace Ledovec), chráněnou pekárnu pro lidi s autismem (Komunitní centrum Vítej…). Každoročně se také zapojujeme do akce Movember, v roce 2015 jsme vybrali 30 948 Kč.

A pomáhají i dál, akci Pečeme pro charitu, která se v předvánočním čase pořádá například v budově IT. Výtěžek z předvánočního pečení putoval ve prospěch neziskové organizace Ledovec. A podobných akcí se pořádá řada - velikonoční jarmark, prodej výrobků neziskových organizací, apod. Nezapomínáme ani na zdraví našich zaměstnanců, proto jsme uskutečnili například Týden zdraví, kdy jsme se připojili ke kampani Sahám si na ně každý měsíc anebo bylo možné v našich prostorách ve spolupráci s Fakultním transfuzním oddělením darovat krev.

Created by studio loudmark